8. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

16. října 2018 Ing. Radek Svoboda
Na krajském úřadě se v úterý 11. září 2018 konalo 8. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje.

Po přehledu plnění přijatých usnesení bezpečnostní rady od minulého jednání informoval o možnostech využití záchranné roty Zbiroh ve prospěch Plzeňského kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací velitel záchranné roty Zbiroh Jan Fyrbach.

Informace o stavu připravenosti Krizového štábu Plzeňského kraje - odborné skupiny finančního zabezpečení k řešení mimořádných událostí a krizových situací poskytl vedoucí ekonomického odboru KÚPK Karel Hladký, odborné skupiny dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru dopravy KÚPK Dušan Pakandl.

Ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora přiblížil bezpečnostní situaci v Plzeňském kraji v souvislosti s tranzitní nelegální migrací, situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a popsal vývoj dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje dále projednala návrh finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území Plzeňského kraje pro rok 2019, návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Plzeňského kraje v roce 2019 a návrh "Pracovního plánu Bezpečnostní rady Plzeňského kraje na rok 2019".