Územní energetická koncepce Plzeňského kraje

08. června 2004

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (ÚEK PK)

 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 1. června 2004 Územní energetickou koncepci PK. Povinnost pořizovat koncepci je krajům uložena zákonem č. 406/2000 Sb. ÚEK PK je závazným podkladem pro územní plánování. Celý dokument je k dispozici v přílohách.


Potenciál biomasy
Reálný potenciál biomasy
Regulativy
Rozvody
Umístění zpracování biomasy
Zemní plyn - dálkovody

Soubory ke stažení