Analýza rizik – ochrana podzemních vod Plzeň Libušín

26. července 2019 12:38, aktualizováno 09. října 2019 08:43, Ing. Jana Němečková

Analýza rizik – ochrana podzemních vod Plzeň Libušín

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, primární oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží, bylo vypracování analýzy rizik v lokalitě nacházející se na katastrálním území Plzeň-Hradiště v okrese Plzeň-město s cílem odvrácení významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek v důsledku lidské činnosti, z důvodu snížení znečištění podzemních vod.

Stav projektu: ukončený
Ukončení udržitelnosti projektu: 30. 11. 2016
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2011
Celkové náklady projektu: 5 129 484 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 5 129 484 Kč
Výše podpory:  4 616 535,6 Kč