Cena hejtmana 2017

14. března 2017

Ceny vítězům soutěže Cena hejtmana o nejlepší webové stránky příspěvkové organizace jsou předávány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje pana Josefa Bernarda.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční v pondělí 20.03.2017 od 15:00 h v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Blahopřejeme finalistům. Jsou to (abecedně bez uvedení pořadí):
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
• Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace
• Středisko volného času RADOVÁNEK

Na slavnostní ceremoniál jsou srdečně zváni všichni finalisté, členové poroty a novináři.

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali.