Den kultury Plzeňského kraje 2018 ve znamení dud a dudáctví

13. prosince 2018 15:55, aktualizováno 14:55, Mgr. René Zeithaml

Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal ve čtvrtek 13. prosince 2018 v rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard.

„V rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje oceňujeme práci lidí, kteří pečují o naše nemateriální kulturní dědictví – rukodělná řemesla a bohaté kulturní tradice. Jsem velmi rád, že alespoň touto formou můžeme podpořit nejen zachování, ale i motivovat k rozvoji tradičních řemeslných oborů a regionálního folklóru, jejichž ochranu Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje," říká hejtman Josef Bernard. 

„Plzeňský kraj má v tradiční lidové kultuře mnoho co nabídnout, a to nejen na regionální, ale i na národní a bezesporu i na světové úrovni. Je potěšující, že Bednáři Plzeňského Prazdroje, které jsme ocenili v loňském roce, byli Národní Radou tradiční lidové kultury doporučeni ministru kultury ČR k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (pozn: k zápisu statku Technologie pivovarského bednářství by mělo dojít do konce letošního kalendářního roku) a budou usilovat i o zápis do seznamu UNESCO. Do národního seznamu je v letošním roce také předložena nominace statku Dudáctví, kterou zpracoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici," doplňuje náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec. 

„Pro mne je to srdcová záležitost, protože se celý život věnuji folklóru, a mám radost, že těm, kteří se péči o naše kulturní dědictví aktivně věnují, bude takto veřejně poděkováno. Ochrana tradičních projevů lidové kultury je jednou z důležitých součástí kulturní politiky Plzeňského kraje a regionální folklór dělá našemu kraji dlouhodobě dobré jméno po celém světě," dodává náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová.

Při příležitosti Dne lidové kultury Plzeňského kraje byla předána ocenění třem laureátům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje schváleným Radou Plzeňského kraje pro rok 2018. 

Titul byl na základě doporučení odborné komise udělen těmto řemeslníkům:
 • Ing. Jaromíru Konradymu v oboru výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů),
 • Janu Šupovi v oboru pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství),
 • Daně Soukupové v oboru drátenictví,

a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.

Slavnostně bylo také certifikováno jedenáct nových nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, u nichž v srpnu letošního roku schválila Rada Plzeňského kraje zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.

Jedná se o následující projevy tradiční lidové kultury Plzeňského kraje:

 • Ochotnické divadlo západních Čech, jehož dvěma novými nositeli jsou
  • Divadelní soubor Štace Kaznějov, z.s
  • Tyjátr Horažďovice z. s.
    
 • Strážovské krajkářství, jehož nositelem je město Strážov
   
 • Dudy a dudácká muzika Plzeňského kraje, jehož nositeli jsou
  • Klub tanečních souborů Rokytka, z. s.
  • Vlastimil Konrády, vedoucí Konrádyho dudácké muziky
  • Soubor písní a tanců Jiskra, z.s.,
  • Josef Kuneš, umělecký vedoucí Domažlické dudácké muziky
  • Spolek přátel dolního Chodska, z.s.
  • Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza z.s.
  • Národopisný soubor Postřekov, z.s.
  • Plzeňský lidový soubor Mladina z. s.

Fotogalerie: