Digitální povodňové plány

10. května 2013 14:00, aktualizováno 11. října 2019 11:38, Ing. Milan Janko

V rámci projektu bylo zpracováno 14 digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností, digitální povodňový plán Plzeňského kraje a jeden digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností byl aktualizován.