Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů

10. května 2013 Ing. Milan Janko

V rámci projektu byla doplněna stávající síť o 36 hladinoměrů a 75 srážkoměrů včetně systému pro sběr, vyhodnocování a vizualizaci naměřených hodnot.