Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"

27. července 2016 15:57, aktualizováno 11. února 2020 13:09,

V příloze tohoto článku naleznete dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019", který ode dne 1. 1. 2020 nahrazuje Doporučené postupy.


Dále je též k dispozici na níže uvedeném odkazu dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"), jehož kapitola Specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů v části B. Neuznatelné výdaje (náklady) je ve vztahu k uznatelnosti výdajů do nákladů služby využitelná i pro individuální projekt.

http://www.plzensky-kraj.cz/pravidla-a-postupy-pri-poskytovani-socialnich-slu


 

Soubory ke stažení