Harmonogram okresních a krajských kol soutěží 2019/2020

obrazek
06. prosince 2018 13:45, aktualizováno 13. března 2020 10:17,

Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
- základní školy,
- střední školy a konzervatoře,
- vyšší odborné školy,
- vysoké školy.

Zákaz se nově od 13. 3. 2020 týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.


V příloze naleznete původní termíny a místa konání okresních a krajských kol předmětových a uměleckých soutěží konaných ve školním roce 2019/2020.

Soubory ke stažení