Informace týkající se zdravotnické dokumentace uložené na Krajském úřadě Plzeňského kraje

obrazek
10. srpna 2012 14:23, aktualizováno 15. ledna 2020 15:27, Mgr. Magdalena Maříková

Zdravotnická dokumentace pacientů bude v případě, že poskytovatel ukončil poskytování zdravotních služeb, nebo zemřel, předána novému poskytovateli, který bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje budou průběžně zveřejňovány informace o poskytovatelích, kteří hodlají ukončit poskytování zdravotních služeb a poskytovatelích, kteří budou pokračovat v poskytování zdravotních služeb.
Není-li takový poskytovatel, bude zdravotnická dokumentace předána  správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru zdravotnictví. Správní orgán postupuje při zajištění, uložení a vydávání zdravotnické dokumentace podle ustanovení § 57 - 64 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách).


Zdravotnickou dokumentaci nelze zasílat či přímo vydávat do rukou pacienta. Proto si pacient nejdříve musí zvolit nového lékaře (poskytovatele zdravotních služeb). V případě, pokud budete potřebovat pomoci s volbou nového poskytovatele zdravotních služeb, obraťte se na svoji zdravotní pojišťovnu.
Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli může podat:
1. pacient, pokud je se zvoleným poskytovatelem zdravotních služeb domluven o převzetí do jeho  péče
2. zvolený poskytovatel zdravotních služeb - žádost poskytovatele musí však obsahovat vyjádření pacienta o provedené volbě (písemný souhlas pacienta)

Pokud byla zdravotnická dokumentace pacienta uložena na Krajském úřadě Plzeňského kraje, bude na základě písemné žádosti předána nově zvolenému poskytovateli. Žádost pacienta lze zaslat poštou, emailem nebo podat osobně.
Žádost musí obsahovat základní údaje nezbytné pro vyhledání zdravotnické dokumentace pacienta: jméno, příjmení, datum narození pacienta, trvalý pobyt, telefon (e-mail), název a adresu bývalého poskytovatele, název a adresu nově zvoleného poskytovatele a podpis žadatele (viz vzor žádosti pacienta o předání zdravotnické dokumentace).


Bližší informace podá Mgr. Magdalena Maříková, Odbor zdravotnictví, 4. patro, kancelář č.475, tel. 377 195 477, email: magdalena.marikova@plzensky-kraj.cz

  

Soubory ke stažení