Junior Erb 2012

11. listopadu 2013

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném vyhlášení krajského kola Junior Erb, které proběhne v prvních měsících roku 2012. Soutěž je určena mladým lidem, ať už jednotlivcům nebo skupinám (např. školním třídám), kteří vytvářejí webové stránky, jejichž obsah je nějakým způsobem spjat s určitou obcí, městem nebo krajem. Bližší informace naleznete v příloze.

Na základě zkušeností soutěže Junior Erb, informujeme o příštím ročníku již nyní. Cca 80 % oslovených ředitelů škol projevilo o soutěž zájem. Jedinou podmínkou bylo, aby na ni měli dostatečný časový předstih a mohli se kvalitně připravit. Vyučující, kteří o soutěž budou mít zájem, pak mohou tento projekt zapracovat do osnov odborných předmětů.

O zahájení příjmu přihlášek, uzávěrek atd. budeme informovat zástupce škol ihned po oficiálním vyhlášení krajského kola. Současně tyto informace budou zveřejněny na portále Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení