Junior Erb 2015

16. prosince 2014

Plzeňský kraj se sdružením Český zavináč a sdružením Junior internet vyhlašuje další ročník soutěže Junior Erb. Opětovně se aktivně zapojují do soutěže Jednoty školských informatiků. Jejich členové se aktivně zapojují do příprav soutěže a aktivně zajišťují soutěžící.

Soutěž je určena osobám do 18 let, kteří vytvářejí vlastní webové stránky a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa, školy, veřejnou správu a subjekty podílející se na společenském životě samospráv, případně pro školní týmy, které již zmíněné projekty tvoří v rámci školní práce. Podmínky účasti jsou detailně popsány na stránkách soutěže JuniorErb.

Společně s organizátory bychom rádi do soutěže zapojili více i obce a města, která mohou ze spolupráce s těmito mladými nadšenci jen těžit. Nabízí se možnost zadávání úkolů spočívajících například ve vytvoření a administraci různých podstránek, které by se věnovaly určité místní části, pamětihodností, škole apod. Po dokončení by byly propojeny s hlavními stránkami obce.

Zahájení příjmu přihlášek bude spuštěno v lednu 2015 - sledujte web soutěže (www.juniorerb.cz), případně Facebook nebo Twitter.

Uzávěrka příjmu přihlášek 28. února 2015.

 

Probíhají krajská kola, následuje pak kolo celorepublikové

Během března proběhne vyhodnocení krajských kol.

28. března konference Junior internet v Praze a 13.-14. dubna konference ISSS v Hradci Králové - na obou konferencích se mohou vítězové prezentovat, resp. představit odborné věřejnosti.

 

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Junior Erb budete informováni.

Podrobné informace o soutěži a soutěžích Junior Internet jsou k dispozici na adrese souteze.juniorinternet.cz. Na tomto místě mohou zájemci najít dostatek informací k tomu, aby zahájili přípravu pro svoji soutěžní práci, případně ji „jen“ zlepšovali a ladili. Dotazy je možné zasílat na e-mail souteze@juniorinternet.cz.

Soubory ke stažení