Kontrolní monitoring kontaminovaných území v lokalitách Stříbro, Kaznějov a Zruč-Senec

17. dubna 2018 12:05, aktualizováno 09. října 2019 10:18, RNDr. Veronika Visocká

Na základě závěrečných zpráv projektu "Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" z roku 2010 proběhl na jaře roku 2017 kontrolní monitoring kontaminovaných území v lokalitách Stříbro, Zruč-Senec a Kaznějov. Předmětem prací bylo na lokalitách provést kontrolní monitoring kontaminace podzemních vod ve stávajících vrtech, případně studnách. Na základě porovnání zjištěných výsledků laboratorních analýz s výsledky laboratorních analýz z roku 2010 se provedlo druhé kolo odběrů (v případě vyšších koncentrací). Na lokalitě Stříbro se stanovoval obsah chlorovaných uhlovodíků (tetrachlorethen, trichlorethen, cis-1,2-dichlorethen), obsah polyaromatických uhlovodíků a obsah dimethylfenolů, na lokalitě Kaznějov se stanovoval obsah těžkých kovů (chrom šestimocný, arsen, baryum, berillyum, chrom, kadmium, kobalt, měď, molybden, nikl, olovo, rtuť, vanad, zinek) a úplný chemický rozbor včetně pH. Na lokalitě Zruč-Senec bylo provedeno analytické stanovení chlorovaných uhlovodíků včetně vinylchloridu (1,2-cis-DCE, TCE, PCE a vinylchlorid).

Výsledky kontrolního monitoringu lokalit:

Na lokalitě Stříbro monitoring potvrdil poklesový vývoj kontaminace s výjimkou polyaromatických uhlovodíků ve vrtu HJ-1, které ale byly na nízké úrovni a pod indikátory znečištění již v roce 2010, proto zde proběhlo odstranění kontrolních vrtů.

Na lokalitě Kaznějov byla potvrzena přítomnost některých těžkých kovů nad indikátory znečištění, a to v koncentracích mírně vyšších v porovnání s rokem 2010. Na této lokalitě byly proto kontrolní vrty ponechány k dalšímu sledování.

Na lokalitě Zruč-Senec bylo zjištěno navýšení koncentrací chlorovaných uhlovodíků ve srovnání s rokem 2010 pouze ve vrtu HV-5. Na této lokalitě byl ponechán jak tento vrt, tak i ostatní kontrolní vrty k dalšímu sledování šíření či naopak odbourávání chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.