Kotlíkové dotace - realizace projektů na zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji

24. srpna 2015 14:24, aktualizováno 12. prosince 2019 14:27, Ing. Jana Němečková

  

Podpora na kotlíkové dotace je žadatelům poskytována prostřednictvím projektů Plzeňského kraje, který je příjemce dotace z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Jedná se o projekty Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech, Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II a Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III.

Účelem dotace je úspěšná realizace těchto projektů a to poskytnutím finanční podpory konečným uživatelům - fyzickým osobám na dílčí projekty na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Plzeňského kraje a to prostřednictvím vyhlášených výzev.

Podpora konečným uživatelům - fyzickým osobám je poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Více: http://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace