Newsletter Pilsen Region Business News

obrazek
27. února 2014 11:38, aktualizováno 15. května 2020 12:38, Bc. Petra Hessová
Newsletter Pilsen Region Business News (dříve Investments in the Pilsen Region) vychází již od roku 2007, vždy dvakrát ročně. Přináší zprávy z plzeňského regionu a je distribuován převážně elektronicky v anglicko-české verzi.
Newsletter vydává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj.


Newsletter od roku 2011 je k dispozici v přílohách tohoto článku.

Obsah newsletteru č. 1/2020:
• Vítěz soutěže NEJ inovátor bude znám v září
• BIC Port – zázemí pro start-upy v centru Plzně
• Stát pomáhá podnikatelům čelit pandemii COVID 19
• Interdisciplinarita a spolupráce s praxí na ZČU kvete

Obsah newsletteru č. 2/2019:
• Biomedicínské centrum Lékařské fakulty získá nového špičkového odborníka
• V Plzeňském kraji opět vzrostla kapacita inovační infrastruktury
• Odborné konference – zdroj inovací
• Obory inteligentní specializace Plzeňského kraje

Obsah newsletteru č. 1/2019:
• Potřeba zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou roste
• Plzeň chce rozšířit vědecko-technický park pro inovační firmy
• VZÚ Plzeň má nové pracoviště žárových nástřiků
• Novela zákona o investičních pobídkách cílí na investice s přidanou hodnotou

Obsah newsletteru č. 2/2018:
• "Hlavy" regionu slaví úspěchy nejen v Česku
• Podpora přílivu špičkových odborníků i zainteresovaných studentů
• Město dokončilo další etapu technologického parku, pomůže začínajícím podnikatelům
• Infrastruktura pro výzkum a vývoj se stále rozvíjí

Obsah newsletteru č. 1/2018:
• BIC buduje v centru Plzně zázemí pro začínající podnikatele
• Start-upy z Plzně sklízí úspěchy a cílí do zahraničí
• Projekt Lajkni.me vyhledává mladé IT talenty
• Nové příležitosti pro byznys otevírá územní studie Plzeň, Americká – Sirková

Obsah newsletteru č. 2/2017:
• Chytrá řešení hýbou regionem
• Výzkumu a vývoji se v Plzni daří
• Podnikatelské mise do plzeňského regionu
• Zájem o inovace stoupá, nabídka vzdělávání na to aktivně reaguje

Obsah newsletteru č. 1/2017:
• Programy na podporu start-upů byly spuštěny
• Enterprise Europe Network pomáhá navazovat mezinárodní spolupráci
• Západočeská univerzita v Plzni – centrum úspěchů na poli aplikovaného výzkumu a spolupráce s praxí
• V Plzni vzniká nový přestupní terminál

Obsah newsletteru č. 2/2016:
• Plzeň má nový územní plán
• Dům digitálních dovedností v Plzni pomáhá propojit vzdělání s praxí
• Plzeň se prosazuje jako Smart City
• Centra sdílených služeb jsou další možností rozvoje města Plzně

Obsah newsletteru č. 1/2016:
• Plzeňská Borská pole – sídlo firem s vlastními vývojovými pracovišti
• Plzeň hledá partnery v bezpilotním letectví, usiluje i o vznik garážových firem
• Víceoborové projekty ZČU slaví úspěch v praxi
• Plzeňská kreativní zóna DEPO2015 patří k republikové špičce

Obsah newsletteru č. 2/2015:
• Podniky podaly více než 5 tisíc žádostí o dotaci na podnikání a inovace
• Techmania Science Center zvyšuje zájem o vědu a techniku
• Biomedicínské centrum Plzeň pomáhá při náhradě a regeneraci životně důležitých orgánů
• Plzeň v roce 2015 zaznamenala nejvyšší nárůst počtu turistů v ČR

Obsah newsletteru č. 1/2015:
• Vědeckotechnický park v Plzni nabízí zázemí pro výzkum, vývoj a inovace
• V květnu odstartuje v Plzeňském kraji Rok průmyslu a technického vzdělávání
• Inovace se stávají pro Plzeňský kraj prioritou
• Podpora podnikání se zaměří především na inovace
• Novinky - proměna průmyslové haly v kreativní zónu (DEPO 2015); letní výstava před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje; možnost hlasovat o nejpovedenější stavbu v Plzeňském kraji

Obsah newsletteru č. 2/2014:
• V Plzni startuje rok kultury, poprvé se rozezní i zvony katedrály sv. Bartoloměje
• Plzeňský kraj a Plzeň chystají další kolo podnikatelských voucherů
• Plzeň v říjnu otevřela nové univerzitní medicínské centrum
• Výzkumná centra ZČU v Plzni začínají být vidět
• Novinky - Úspěch plzeňských firem z oblasti materiálového inženýrství, Návrh nového Územního plánu Plzeň, Doplnění publikace BIC Plzeň o inovačním potenciálu regionu, Otevření III. etapy Vědeckotechnického parku Plzeň

Obsah newsletteru č. 1/2014:
• Plzeňský kraj a město Plzeň uspěly v soutěži prestižního britského investičního časopisu
• Nová příležitost pro developery: Plzeň začala s prodejem areálu Světovar
• Plzeň hledá byznys partnery pro projekt Evropské hlavní město kultury
• Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje pomáhají malým a středním podnikům
• Novinky – Inovační potenciál plzeňského regionu - nová publikace, O Cenu Hanuše Zápala se mohou ucházet plzeňské novostavby, Nové a 3x větší science centrum se otevřelo v Plzni, Plzeňská karta získala ocenění za inovaci

Obsah newsletteru č. 2/2013:
• První 3D Planetárium v České republice bylo otevřeno v Plzni
• První publikace propagující výzkumná a vývojová centra plzeňských univerzit míří do světa
• Webový portál univerzity pro komunikaci s podnikatelskými subjekty
• ZČU pomáhá podnikům inovovat
• Novinky – Program Plzně - Evropského hlavního města kultury 2015 má více než 650 akcí, Západočeská univerzita navázala spolupráci s CERN, Cenu za užitečnost řešení získali v Plzni

Obsah newsletteru č. 1/2013:
• Světovar – přestavba území bývalého pivovaru bude brzy zahájena
• Horažďovice – místo pro vaše podnikání
• Podpora spolupráce podniků a univerzit
• Západočeská univerzita v Plzni reaguje na potřeby praxe vznikem nových studijních oborů
• Novinky – Vesmírné technologie z Klatov, Česká republika se napojila na ruský zemní plyn vedený severní cestou, V jubilejním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude udělena Cena veřejnosti

Soubory ke stažení