Oblast Regionální rozvoj

obrazek
26. února 2014 15:39, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:25, Bc. Petra Hessová

Oblast Regionální rozvoj je dále rozdělena do několika záložek:


Dotační programy - články dle jednotlivých dotačních programů/titulů, které odbor regionálního rozvoje administruje; odkaz na systém pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace

Koncepce - články o krajských dokumentech koncepčního charakteru

Investiční příležitosti - články o přehledu investičních příležitostí v rámci PK; o newsletteru Pilsen Region Business News aj.

Soutěže - články o soutěžích, které odbor pořádá či na nich spolupracuje; o propagaci soutěží aj.