Odborná způsobilost dopravce

01. prosince 2011 10:54, aktualizováno 30. ledna 2020 13:16,

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní úřad v souladu s § 9 odst. 1)  vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

TERMÍNY  KONÁNÍ  ZKOUŠEK ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY FORMOU


Nákladní dopravy – provozované vozidlem nebo jízdní soupravou o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

Osobní dopravy – provozované vozidly pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče

 

Termíny zkoušek pro rok 2020:
 
   30.01.2020      13.08.2020
   27.02.2020      24.09.2020
   26.03.2020      22.10.2020
   23.04.2020      26.11.2020
   28.05.2020     
   25.06.2020
 

Ke zkoušce se lze přihlásit na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zkouška je realizována v elektronické podobě, tj. testy budou vyplňovány na počítači. Další informace ke zkoušce sdělí odpovědná zaměstnankyně dopravního úřadu paní Soňa Píhová, tel.: 377 195 382, e-mail: sona.pihova@plzensky-kraj.cz, kancelář č. 365.

V přílohách jsou obsaženy otázky z jednotlivých předmětů a pro studijní účely žadatelů i vzory případových studií.

 

 

 

 

Soubory ke stažení