Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 - vyhlášení dotačního titulu

27. února 2018 Bc. Petra Hessová

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 1656/18 ze dne 26. 2. 2018 dotační titul (DT) Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 (HS a NPO PK 2018). Obec Plzeňského kraje tak může získat dotaci na akci, kterou je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Termín sběru Žádostí v souladu s Pravidly DT HS a NPO PK 2018: od 3. 4. 2018 do 16. 4. 2018 do 16 hodin v systému eDotace.

Celková obcemi požadovaná částka (dotace) může činit:
1) pro obce do 1500 obyvatel včetně (počet obyvatel k 1. 1. 2018) až 90% celkových nákladů,
2)  pro obce nad 1500 obyvatel (počet obyvatel k 1. 1. 2018) až 70% celkových nákladů.

V přílohách tohoto článku jsou k dispozici Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018. Přílohy těchto Pravidel (formulář Čestné prohlášení; formulář Přehled majetkových vztahů; formulář ZVA - závěrečného vyhodnocení akce; VZOR žádosti o dotaci) jsou k dispozici v systému eDotace.
Žadatel o dotaci se může s dotazy obrátit na referenty Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to dle okresu sídla žadatele takto:
Mgr. Václav Baxa - okres Domažlice - tel.: 377195 406,
Ing. Michaela Černá - okres Klatovy, okres Tachov - tel.: 377 195 305,
Bc. Petra Hessová - okres Plzeň-jih, okres Plzeň-město - tel.: 377195 695,
Bc. Lenka Šmejkalová - okres Plzeň-sever, okres Rokycany - tel: 377 195 764.

Soubory ke stažení