Oprávněné organizace

07. května 2008 12:34, aktualizováno 31. října 2019 10:28,

Oprávněnou organizací se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (viz § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Kompletní seznam všech oprávněných organizací naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR http://www.arup.cas.cz/?cat=640.