Organizátoři okresních a krajských kol školních soutěží

06. prosince 2018 10:25, aktualizováno 10. prosince 2019 17:32,

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží jsou pověřena střediska volného času v Plzeňském kraji (DDM Blovice, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov). Zadání a řešení školních kol (v případě centrálního zadání) i informace k organizaci kol okresních jsou těmito organizátory zasílány mailem na školy v jejich působnosti. V příloze naleznete kontaktní informace na organizátory a garanty jednotlivých školních soutěží - v kraji i okresech.

E-mailové adresy organizátorů:

Organizaci okresních a krajských kol školních sportovních soutěží zajišťuje Asociace školních sportovních klubů (AŠSK).

Soubory ke stažení