Plzeňský kraj vybral nej památku kraje a Mistra tradiční řemeslné výroby

08. prosince 2017 15:36, aktualizováno 14:36, Mgr. René Zeithaml

Ocenění za nejlepší Památku Plzeňského kraje 2017 a titul Mistr tradiční řemeslné výroby Plzeňského kraje předal ve čtvrtek 7. prosince 2017 náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Martin Baxa. Ceny byly předány v rámci Dne kultury a památek Plzeňského kraje.

„Plzeňský kraj má bohaté kulturní dědictví, ale také mnoho památek, které jsou často zapomenuté nebo v havarijním stavu. Vyhlášením soutěže Památka Plzeňského kraje chceme symbolicky ocenit práci lidí či jiných institucí, jež se o památky starají, renovují je a umožňují lidem si naše kulturní tradice připomínat a být na ně hrdi. Stejně tak řemeslníci, kteří svou prací udržují tradice našeho regionu a ukazují tak, že lidská zručnost je neocenitelné bohatství. Všem těm patří velký dík a mně je ctí tyto lidi a jejich práci ocenit," říká náměstek hejtmana Martin Baxa. 

Soutěž "Památka Plzeňského kraje" o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky vyhlásil Plzeňský kraj letos poprvé. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky mohla veřejnost od 25. října do 29. listopadu 2017, a to ve dvou kategoriích. Celkem platně hlasovalo 628 hlasujících.

Do soutěže Památka Plzeňského kraje zasílali své návrhy na ocenění pracovníci úseku památkové péče Obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova byla dokončena v letošním roce. V kategorii věnované sochám a drobné architektuře bylo nominováno 9 kulturních památek a v kategorii "Stavby" se vybíralo z 10 kulturních památek.

O hlavních cenách "Památka Plzeňského kraje" rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise.

Památka Plzeňského kraje – sochy a drobná architektura

1. místo: mariánský sloup v Úterý, kompletní restaurování sochy, nápisů a osazení zlacených atributů, Město Úterý

2. místo: socha sv. Jana Nepomuckého v Hunčicích u Líšťan, kompletní restaurování sochy včetně doplnění chybějících kovových atributů a obnovení votivních nápisů na stěnách soklu, Obec Líšťany

3. místo: socha sv. Jana Nepomuckého u tzv. Švédského mostu v Dobřívě, kompletní restaurování sochy včetně osazení kovových doplňků, Obec Dobřív

cena veřejnosti: socha sv. Jana Nepomuckého u tzv. Švédského mostu v Dobřívě, kompletní restaurování sochy včetně osazení kovových doplňků, Obec Dobří


Památka Plzeňského kraje – stavby

1. místo: městský dům č. p. 89 ve Kdyni, celková obnova - oprava krovu, šindelová střešní krytina, dřevěné bednění štítů, celková revize a oprava veškerých konstrukcí, Město Kdyně

2. místo: zámek Nebílovy - zadní budova, restaurátorská obnova interiéru schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku, ČR - Národní památkový ústav

3. místo: kaple s pamětním křížem v Kramolíně, obnova fasád a interiéru kaple včetně historické iluzivní výmalby, Obec Kramolín

cena veřejnosti: kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, 2006 - obnova věžních hodin, 2010 - 2014 - restaurování kamenných prvků, sanace; 2016 - obnova fasády věže včetně restaurování kamenných prvků, 2017 - obnova truhlářských výplní, Římskokatolická farnost Rokycany

Při příležitosti Dne kultury a památek Plzeňského kraje byl též předán certifikát šesti památkám, u kterých v dubnu letošního roku schválila Rada Plzeňského kraje zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. Certifikátem Plzeňský kraj osvědčuje trvalý zájem o zachování a rozvoj nemateriálního kulturního dědictví na svém území.

Certifikáty nositelům nemateriálních statků získávají tyto památky:

Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice, jehož nositelem je SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plánice

Postřekovský masopust, jehož nositelem je Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov, z.s.,

Plzeňské loutkářství, jehož nositelem je Divadlo ALFA, příspěvková organizace

Bednáři Plzeňského Prazdroje, jehož nositelem je Plzeňský Prazdroj, a. s.

Kolovečská keramika rodiny Volfů, jehož nositelem je Martin Volf

Ochotnické divadlo západních Čech, jehož nositelem je Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, z.s.

Vůbec poprvé byla letos také vyhlášena cena Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě spojená s udělením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Na základě doporučení odborné komise bylo Radou Plzeňského kraje schváleno udělení titulu následujícím čtyřem řemeslníkům:

Rudolf Volf z Kolovče - obor hrnčířství

Miloslav Trefanec z Čínova - obor kovářství 

Josef Hrůza z Kyšic - obor bednářství

Martin Volf z Kolovče - obor hrnčířství

První tři jmenovaní jsou zároveň držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel udělovaného každoročně ministrem kultury ČR.