Podmínky soutěže s měsíčníkem Plzeňský kraj

19. září 2016 Mgr. René Zeithaml

Soutěž s měsíčníkem Plzeňský kraj – leden 2020 probíhá ve vydání měsíčníku Plzeňský kraj č. 1/2020.

Soutěž ze str. 2:

Soutěžní otázka zní:
Kolikátý ročník Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje se letos bude konat?

Soutěžíme o 3 registrace na Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020.Do předmětu e-mailu nebo na dopis či korespondenční lístek uveďte heslo „Půlmaraton“. K odpovědi je nutné připojit celé jméno, korespondenční adresu a telefonní číslo.


Soutěž ze str. 5:

Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenuje zařízení umístěné v lyžařském areálu Ski&Bike Špičák, díky kterému si vyzvednete čipovou kartu se skipasem po příjezdu do střediska a můžete jít rovnou lyžovat?
     a) set-top box
     b) karetní automat
     c) pick-up box

Soutěžíme o 3 volné skipasy pro 2 osoby do Ski&Bike Špičák.


Do předmětu e-mailu nebo na dopis či korespondenční lístek uveďte heslo „Špičák“. K odpovědi je nutné připojit celé jméno, korespondenční adresu a telefonní číslo.

Odpověď na soutěžní otázku zasílejte do 27. 1. 2020 na níže uvedený email nebo korespondenční adresu.


Odpovědi na soutěžní otázku zasílejte dvěma možnými způsoby:

  1. na e-mailovou adresu redakce: redakce@plzensky-kraj.cz
  2. na korespondenční adresu:
    Krajský úřad Plzeňského kraje
    Odbor kancelář hejtmana
    Škroupova 18
    306 13 Plzeň

Správná odpověď na soutěžní otázku bude otištěna v dalším čísle měsíčníku. Z došlých správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří informaci o výhře obdrží e-mailem či poštou, a jejich jména budou zveřejněna v dalším vydání měsíčníku v rubrice "Soutěžíme s měsíčníkem Plzeňský kraj".

Do slosování nebude zařazen více než jeden e-mail z jedné unikátní adresy. Rovněž odpovědi od jedné osoby zaslané poštou nebo e-mailem více než jedenkrát nebudou do slosování zařazeny.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Plzeňského kraje zařazení do Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Výhru je možné po předchozí domluvě osobně vyzvednout na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

V případě, že se účastník o výhru nepřihlásí do 30 dnů od vydání dalšího čísla měsíčníku Plzeňský kraj, ve kterém bude uveřejněno jeho jméno, zaniká jeho nárok na získání výhry. Nepřevzatá výhra zůstává ve vlastnictví pořadatele soutěže. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout věcnou náhradu.

Účastí v soutěži Soutěžíme s měsíčníkem Plzeňský kraj vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a obce v měsíčníku Plzeňský kraj v případě, že se stane výhercem. Soutěžící rovněž svojí účastí dává Plzeňskému kraji souhlas se zpracováním svých osobních dat.