Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019“

10. dubna 2019 14:41, aktualizováno 10. ledna 2020 09:18, Ing. Pavlína Kučerová

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2691/18 ze dne 19. listopadu 2018 vyhlášení „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019", který byl zveřejněn dne 20. listopadu 2018, pro realizátory protidrogových projektů v Plzeňském kraji.

Žadatelem mohli být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek  uznávanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a podali si na rok 2019 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.  Žadatelem dotace mohl být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. Žadatelem nemohl být subjekt, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3204/19 ze dne 18. března 2019 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1082/19 ze dne 8. dubna 2019 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 800 000 Kč.

Informaci o výši přidělené finanční dotace na jednotlivé projekty v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019“ naleznete v příloze.

Soubory ke stažení