Projekt "Technická pomoc - Zabezepečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I."

20. července 2018 13:16, aktualizováno 07. ledna 2020 14:53, Ing. Petra Ježková

Cílem projektu je zajištění fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Funkci sekretariátu vykonává Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000065

Celkové způsobilé výdaje projektu:

1.373.500 Kč

Doba realizace projektu:

1. 3. 2016 – 31. 1. 2018

Kontakt na pracovnice sRSK PK:

Ing. Petra Ježková, tel.: 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz Aneta Janská, tel.: 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení