Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pro žádosti doručené do 31. prosince 2019)

05. listopadu 2014 JUDr. Ivana Houšková

Sazebník úhrad za poskytování informací, pro žádosti doručené od 6. 11. 2014 do 31. 12. 2019, je zveřejněn níže v příloze.

Soubory ke stažení