Sdílená elektronická služba GalateA

13. ledna 2016 07:31, aktualizováno 09. března 2018 08:09, Ing. Aleš Tuček CSc.

Projekt ViRTUOS nabízí plnohodnotnou aplikaci elektronické spisové služby GALATEA a aplikaci SMLOUVY určenou mimo jiné pro zveřejňování smluv do Registru smluv ISRS.

Sdílená elektronická služba GalateA
byla pořízena jako součást projektu VIRTUOS (SROP) a dále byla upravena a vylepšena v rámci projektu ICT služby Technologického centra Plzeňského kraje (IOP). K dispozici je od roku 2008 a v současnosti ji využívá více než 90 obcí a více než 50 organizací zřízených Plzeňským krajem a obcemi. Koncem roku 2015 schválila Rada Plzeňského kraje pro obce, které začnou tuto spisovou službu také využívat, osvobození od poplatku za provoz po dobu 2 let od podpisu příslušné smlouvy.

Spisová služba je souhrn úkonů a pravidel, která musí každá organizace dodržovat při vedení své administrativy. Aplikace slouží pro elektronickou podporu vedení spisové služby (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě). Ukládá datové zprávy z datových schránek, je  napojena na ISZR. Lehký klient. Služba hostovaná v Technologickém centru Plzeňského kraje.

Službu mohou využívat všechny obce Plzeňského kraje a jimi a krajem zřizované organizace za níže uvedených podmínek. Po dohodě s Plzeňským krajem a dodavatelem této služby ji mohou využít i obce a organizace mimo Plzeňský kraj.

Nezbytnou podmínkou pro využití služby je dostatečně kvalitní připojení k internetu.

Obce v Plzeňském kraji musí uzavřít smlouvu a po 2 letech od podpisu této smlouvy hradit příspěvek na provoz ve výši:
obce 1.typu 500 Kč + 4,00 Kč za obyvatele
obce 2.typu 500 Kč + 4,50 Kč za obyvatele
obce 3.typu 500 Kč + 5,00 Kč za obyvatele
Počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1. předchozího roku

Zřizované organizace musí uzavřít smlouvu s dodavatelem (PilsCom, s.r.o.). Náklady na zřízení a provoz jsou:

1 spisový uzel, 1 pozice, 2 uživatelé                              2000 Kč zřízení služby 1000 Kč roční poplatek
1 spisový uzel, 5 pozic,  7 uživatelů   6000 Kč zřízení služby 2500 Kč roční poplatek
4 spisové uzly, 12 pozic, 15 uživatelů  12000 Kč zřízení služby 4500 Kč roční poplatek
více spisových uzlů, více pozic, max. 30 uživatelů                 25000 Kč zřízení služby 7500 Kč roční poplatek

        
               

U aplikace  SMLOUVY je podmínkou používání hostované elektronické spisové služby GalateA, na kterou tato aplikace navazuje.

S aplikací Smlouvy získáte evidenci smluv a objednávek, možnost sledování platnosti jednotlivých smluv i anonymizace zvolených údajů smlouvy, nebo vložení textové vrstvy naskenovaným smlouvám. Přes aplikaci Smlouvy se zveřejní smlouvy do Registru smluv ISRS.

 

Objednávky prostřednictvím Katalogu služeb (přihlášení účtem ePusa):
http://sluzby.plzensky-kraj.cz/

Službu prostřednictvím katalogu služeb může objednat statutární zástupce.

Další informace na webu eVirtuos nebo na info@evirtuos.cz.

Soubory ke stažení