Statistika podnikatelských subjektů k 30.06.2012

20. července 2012 12:37, aktualizováno 16. ledna 2020 12:40, Ing. Renata Valešová

 

Počet podnikatelů celkem 122 447
Právnické osoby 13 850
Fyzické osoby 108 597
Podnikatelé - cizinci 7 059
Počet živnostenských oprávnění celkem 168 745
Živnostenské oprávnění - koncesované živnosti 6 426
Živnostenské oprávnění - volná živnost 97 820
Živnostenské oprávnění - řemeslné živnosti 49 940
Živnostenské oprávnění - vázané živnosti 14 559
Počet obyvatel Plzeňského kraje 571 789
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel 214,15
Počet živnostenských oprávnění na 1000 obyvatel 295,12
Počet živnostenských oprávnění pro cizince 8 051
Počet živnostenských oprávnění na podnikatele 1,38
 
   

Úřad obce s rozšířenou působností

Počet podnikatelských subjektů

Počet platných oprávnění

Počet koncesovaných živností

Počet volných živností

Počet řemeslných živností

Počet vázaných živností

Blovice 2 238 3 205 135 1 692 1 154 224
Domažlice 8 156 11 260 457 6 129 3 807 867
Horažďovice 2 227 3 425 125 1 759 1 298 243
Horš. Týn 2 574 3 604 185 1 893 1 256 270
Klatovy 10 171 14 546 612 8 340 4 385 1 209
Kralovice 4 305 5 836 227 3 221 2 002 386
Nepomuk 2 051 2 897 115 1 595 1 000 187
Nýřany 10 350 14 266 586 7 755 4 795 1 130
Plzeň 47 643 64 647 2 149 40 044 15 754 6 700
Přeštice 3 831 5 463 278 2 786 1 951 448
Rokycany 9 612 13 190 591 7 400 4 144 1 055
Stod 3 885 5 256 199 2 841 1 834 382
Stříbro 2 946 4 075 169 2 281 1 330 295
Sušice 5 009 6 867 190 4 010 2 175 492
Tachov 7 449 10 208 408 6074 3 055 671
Celkem 122 447 168 745 6 426 97 820 49 940 14 559