Statistika podnikatelských subjektů k 30.06.2013

30. července 2013 11:31, aktualizováno 16. ledna 2020 12:48, Ing. Renata Valešová

 

Počet podnikatelů celkem 121 291
Právnické osoby 14 154
Fyzické osoby 107 137
Podnikatelé - cizinci 6 088
Počet živnostenských oprávnění celkem 169 686
Živnostenské oprávnění - koncesované živnosti 6 264
Živnostenské oprávnění - volná živnost 97 767
Živnostenské oprávnění - řemeslné živnosti 50 336
Živnostenské oprávnění - vázané živnosti 15 319
Počet obyvatel Plzeňského kraje 572 943
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel 211,70
Počet živnostenských oprávnění na 1000 obyvatel 296,17
Počet živnostenských oprávnění pro cizince 7 156
Počet živnostenských oprávnění na podnikatele 1,40
 
   

Úřad obce s rozšířenou působností

Počet podnikatelských subjektů

Počet platných oprávnění

Počet koncesovaných živností

Počet volných živností

Počet řemeslných živností

Počet vázaných živností

Blovice 2 275 3 296 142 1 747 1 167 240
Domažlice 8 121 11 310 436 6 163 3 803 908
Horažďovice 2 242 3 528 119 1 799 1 347 263
Horš. Týn 2 548 3 614 178 1 892 1 256 288
Klatovy 10 123 14 690 585 8 380 4 455 1 270
Kralovice 4 341 5 974 236 3 295 2022 421
Nepomuk 2 040 2 920 113 1 610 1003 194
Nýřany 10 410 14 605 582 7 914 4 882 1 227
Plzeň 46 357 63 973 2 117 39 284 15 630 6 942
Přeštice 3 908 5 624 271 2 875 2006 472
Rokycany 9 656 13 392 542 7 526 4 200 1 124
Stod 3 898 5 342 207 2 869 1 869 397
Stříbro 2 943 4 125 160 2 284 1 367 314
Sušice 4 992 6 941 179 4024 2 210 528
Tachov 7 437 10 352 397 6 105 3 119 731
Celkem 121 291 169 686 6 264 97767 50 336 15 319