Titul „Nositel tradice lidových řemesel“

15. srpna 2005 15:55, aktualizováno 20. července 2017 09:55, Mgr. Pavlína Steidlová

 

Titul  „Nositel tradice lidových řemesel“ je udělován dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury. Titul se uděluje k ohodnocení dovedností, znalostí postupů a technologií tradičních lidových řemesel a za snahu o jejich zachování, prezentaci na veřejnosti a předávání budoucím generacím, a to občanovi ČR, pokud některé z tradičních řemesel provozuje.

Návrhy na udělení ocenění „Nositel tradice lidových řemesel“ mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 31.12. roku předcházejícího roku udělení ocenění.

Bližší informace naleznete na http://www.lidovaremesla.cz/?page=nositele/roky, http://www.lidovaremesla.cz/?page=nositele/drzitele.

 

Z Plzeňského kraje titul obdrželi p. Rudolf Volf z Kolovče za výrobu hrnčiny,  p. Miloslav Trefanec z Klatov – Čínova za tradiční kovářství a p. Josef Hrůza z Plzně - tradiční bednářství.