Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji

26. června 2019 Ing. Jana Němečková

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření, je zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní u jedenácti vybraných vodních děl III. a IV. kategorie v Plzeňském kraji (Babylon, Hnačov, Holoubkov, Kařez, Kovčín, Merklín, Mohelnice, Myslív, Mýto, Nalžovské Hory, Žinkovy) z důvodu ochrany obyvatel a majetku pod těmito vodními díly.

Stav projektu: realizace
Celkové náklady projektu: 4 986 129,50 Kč
Výše podpory: 4 238 210,07 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.