Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení "D3 0301-0303 Praha - Václavice"

06. listopadu 2019 16:39, aktualizováno 07. listopadu 2019 08:11, Ing. Alena Němečková
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil dne 4.11.2019 veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0301-0303 Praha - Václavice“. 

Dokument je nadále zveřejněn pro potřebu účastníků řízení. 

Soubory ke stažení