Dotace MV - GŘ HZS ČR k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2019

22. března 2019
Sběr žádostí o dotaci probíhá pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portálu“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf .
Činnost portálu bude ukončena dne 23. dubna 2019 v 23:59 hodin.
Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V1_2019 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. část
Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (*.pdf) je nutné dále podepsat statutárním zástupcem obce (žadatele) a zaslat prostřednictvím datových schránek do 23. dubna 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontaktní osobou na KŘ HZS Plzeňského kraje je nprap. Iveta Faitová:
tel.: 950 330 240, e-mail: iveta.faitova@hzspk.cz
Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 najdete v příloze.

Soubory ke stažení