Hospitační stáže na bavorských školách na r. 2020 pro učitele německého jazyka ze základních škol, středních odborných učilišť, gymnázií, středních odborných škol a vyšších odborných škol

05. prosince 2019 Mgr. Barbora Štychová
Hospitační stáže poskytuje Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus, jsou 2 až 3 týdenní a musejí být realizovány do 31. 12. 2020. Celkový příspěvek na hospitační stáž činí 750 €.
Elektronické přihlášky je třeba vyplnit a písemné podklady zaslat na adresu Domu zahraniční spolupráce nejpozději do středy 15. ledna 2020 včetně. (U podkladů zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka).
Podrobné informace včetně německého formuláře přihlášky a potvrzení k přihlášce naleznete na webových stránkách DZS, Akademické informační agentury:
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/ a také v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení