Informace poskytnuté dle InfZ - data jízdních řádů veřejné linkové dopravy

16. ledna 2020 13:02, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 31. 12. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval kopii všech schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy (které jsou aktuálně platné, nebo byly schválené, ale jejich platnost ještě nenastala), které krajský úřad jakožto dopravní úřad postoupil do celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ). Žadatel požadoval data v elektronické podobě ve strojově zpracovatelném formátu JDF v podobě shodné s odeslanou verzí do CIS JŘ.

KÚPK požadované informace - data v požadovaném formátu (tj. ve strojově zpracovatelném formátu JDF) k jízdním řádům schválených KÚPK dle § 16f odst. 1a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v celostátním informačním systému (CIS) žadateli zaslal na jím uvedenou e-mailovou adresu dne 14. 1. 2020 (viz příloha).


Soubory ke stažení