Informace poskytnuté dle InfZ - vzdělávání zaměstnaců PK

08. ledna 2020 08:14, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 1. 1. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bylo požadováno poskytnutí informací týkající se oblasti vzdělávání zaměstnanců Plzeňského kraje, konkrétně vyplnění údajů v přiloženém dotazník (ve formátu .xlsx).

KÚPK k žádosti v příloze zaslal vyplněný dotazník.

Soubory ke stažení