Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návrh usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019

05. listopadu 2019 15:35, aktualizováno 20. února 2020 09:03, Mgr. Vladimír Král

Dne 24. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), v následujícím znění:

1. Žádám o zaslání kopie návrhu usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 včetně kopie přílohy č.1 tohoto návrhu usnesení.

2. Žádám o poskytnutí informace, zda v souvislosti se žádostí o dotační prostředky č. 099P100094 ,akce: "Vysočany u Manětína, socha sv. Jana Nepomuckého", z programu Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019 a v návaznosti na usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 a podal KÚPK v této věci trestní oznámení. Pokud ano, žádám o kopii tohoto trestního oznámení.

Informace byly poskytnuty dne 21. 10. 2019 s výjimkou některých osobních údajů, o jejichž odepření bylo vydáno rozhodnutí podle § 15 odst. 1 InfZ. Na základě rozhodnutí o odvolání proti němu byly dne 30. 12. 2019 poskytnuty tyto informace: 

K bodu číslo 1 byl žadateli poskytnut návrh usnesení Rady Plzeňského kraj č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019 a příloha č. 1 tohoto usnesení s výjimkou některých osobních údajů, jak jsou připojeny níže v příloze.

K bodu číslo 2 byla žadateli poskytnuta tato informace: Ne.

Soubory ke stažení