Metodický průvodce k zajištění soutěží

07. ledna 2020 09:21, aktualizováno 10. ledna 2020 07:51, Mgr. Ludmila Novotná
Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek pro nadané žáky konaných v roce 2020 je určený pro organizátory soutěží a přehlídek. Obsahuje pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT ČR a Plzeňským krajem, dále pak pokyn k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MŠMT ČR a Plzeňským krajem na rok 2020. V příloze naleznete také všechny potřebné formuláře. Vyúčtování se předkládá Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78.

Soubory ke stažení