Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II.”

02. prosince 2019 Ing. Ivana Vojtajová
Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje veřejnosti vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Průmyslový park Přeštice II.“.
Výše uvedené rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je pro veřejnost k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, (III. patro, kanc. č. 338) od 2. 12. 2019 do 18. 12. 2019 ve zveřejněné pracovní době.
Do textové části rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA) pod kódem PLK1919.
Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení