Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 - vyhlášení dotačního programu

09. prosince 2019 Bc. Petra Hessová

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 4248/19 ze dne 9. 12. 2019 vyhlášení dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku. 

V rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 (PSOV PK 2020) jsou vyhlášeny tři dotační tituly:
PSOV PK 2020 - Projekty obcí
PSOV PK 2020 - Územní plány
PSOV PK 2020 - Integrované projekty.

Termín sběru Žádostí v souladu s Pravidly DP: 

PSOV PK 2020 - Projekty obcí: 17. 1. 2020 – 5. 2. 2020 do 12. hodin.
PSOV PK 2020 - Územní plány a PSOV PK 2020 - Integrované projekty: 10. 1. 2020 – 24. 1. 2020 do 14. hodin.

V příloze tohoto článku jsou k dispozici Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z DP PSOV PK 2020. Přílohy těchto Pravidel a další informace k jednotlivým dotačním titulům jsou k dispozici v systému eDotace.

Žadatel o dotaci se může s dotazy obrátit na administrátory tohoto DP (referenty Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje), a to dle DT a okresu sídla žadatele takto:

okresy Klatovy a Tachov (DT Projekty obcí):
Ing. Michaela Černá - tel. 377195 305
okresy Plzeň-jih a Plzeň-město (DT Projekty obcí):
Bc. Petra Hessová - tel. 377195 695
okresy Plzeň-sever a Rokycany (DT Projekty obcí):
Bc. Lenka Šmejkalová - tel. 377195 764
okres Domažlice (DT Projekty obcí) + DT Územní plány (všechny okresy) + DT Integrované projekty (všechny okresy):
Mgr. Václav Baxa - tel. 377195 406.

Soubory ke stažení