Seminář "Cochemská praxe" v Plzeňském kraji

09. prosince 2019 Mgr. Petr Žíla
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, uspořádal dne 19.11.2019 pracovní setkání s názvem „Cochemská praxe v Plzeňském kraji“. Jednalo se již o druhý seminář k danému tématu, jehož účelem je etablování interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnických řízení při rozchodu rodičů. Cochemská praxe se zrodila spontánně a navzdory sytému z předsudků a nedostatku komunikace mezi zástupci profesí působících v regionu soudu Amstgericht Cochem. V České republice se prvky tzv. Cochemského modelu začaly postupně zavádět asi před 5 lety, v současné době se v nějaké podobě aplikují asi u 35 okresních soudů.
Uvedeného pracovního setkání v Plzni se zúčastnili zástupci profesí účastnící se řešení rodičovských konfliktů: soudci, advokáti, zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, mediátoři, psychologové, zástupci neziskových organizací a další. Nejdále jsou při zavádění Cochemské praxe v našem kraji u Okresního soudu v Tachově. V posledním roce se tato praxe začala slibně uplatňovat i v působnosti Okresního soudu Plzeň-jih.