Seminář pro vlastníky lesů

29. listopadu 2019 Ing. Jindřich Rykovský

Více než 170 účastníků vyslechlo příspěvky pracovníků oddělení zemědělství a lesnictví krajského úřadu Plzeňského kraje a zástupce ministerstva zemědělství. Vlastníky lesů, lesníky a celou společnost dnes trápí historicky největší kůrovcová kalamita v našich lesích. Cílem tohoto semináře bylo v souvislosti s touto kalamitou informovat o změnách právních předpisů na úseku lesního hospodářství a o aktuální situaci v dotační politice.

Prezentace z tohoto semináře jsou v příloze.

Soubory ke stažení