Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/20

27. listopadu 2019 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemní komunikaci - na silnici I/20 Slovanská v místě křižovatky s ul. Papírenská v Plzni, za účelem označení uzavírky ul. Papírenská z důvodu provádění stavebních prací.

Doba platnosti: od 02.12.2019 do 31.12.2019

Soubory ke stažení