Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/21

28. listopadu 2019 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemní komunikaci - na silnici I/21 k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s realizací stavby ,,I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka, 2. stavba". (nově vybudovaná silnice I/21 a souběžný úsek stávající silnice I/21)

Doba platnosti: od 10.12.2019 do 30.6.2020

Soubory ke stažení