Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27

16. ledna 2020 Veronika Švarcová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemních komunikacích - na silnicích I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 na území Plzeňského kraje, za účelem označení operativního pracovního místa z důvodu provádění vývrtů a kopaných sond pro ŘSD ČR, Správa Plzeň.

Doba platnosti: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2020 

Soubory ke stažení