Tajemníci bezpečnostních rad se seznámili se zpracováním dílčích plánů obrany

15. ledna 2019 Petra Jarošová
Za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR se ve čtvrtek 10. 1. 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnila porada ke zpracování dílčích plánů obrany. Určena byla tajemníkům bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností a to pro interní potřeby jejich úřadů. V případě jakéhokoli ohrožení ČR totiž budou plnit důležité úkoly také státní orgány a orgány územních samosprávních celků. Prioritou je vždy zajištění ochrany a bezpečnosti. Tajemníkům byla podrobně představena metodika zpracování a vzor dílčích plánů obrany.