V červnu se uskuteční konference zájmového a neformálního vzdělávání

16. ledna 2020 10:47, Mgr. René Zeithaml

Plzeňský kraj a Středisko volného času RADOVÁNEK, za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a na základě zpracované VIZE 2035 Plzeňského kraje, uspořádají ve dnech 18. - 19. června 2020 odbornou konferenci na téma zájmové a neformální vzdělávání s provázáním do formálního vzdělávání.

Konference se bude konat u příležitosti 70 let zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji a 40 let Střediska volného času RADOVÁNEK. Na její přípravě se budou podílet odborní účastníci z řad akademické obce, zřizovatelů, pedagogů, ředitelů škol a školských zařízení.

Na konferenci jsou zváni také partneři z přátelských zemí EU – Holandska, Slovinska, Německa, Norska a Finska. V rámci mezinárodní účasti bude představena nová budoucnost zájmového vzdělávání, vize, mise a výstupy směřující k inovativnímu školství nejen v Plzeňském kraji a České republice, ale i v rámci Evropské unie. Ústředním tématem konference je provázání v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním se zaměřením na progresivní formy výchovy a vzdělávání.

Konference je postavená na profesionalitě zúčastněných aktérů a zaměřená nejen na vzdělavatele, ale především na cílovou skupinu vzdělávaných a jejich zásadní potřeby a kvalitu vzdělávání. V Plzeňském kraji chceme inspirovat a propojovat aktéry ve vzdělávání, posilovat důvěru mezi nimi a motivovat je k dosahování společných cílů a posilování společných hodnot v oblasti vzdělávání i nad rámec jejich zákonných povinností.

Cílem vzdělávání v Plzeňském kraji je mít aktivní a odpovědné vzdělané lidi, připravené fungovat v měnící se společnosti a reflektovat na celosvětový společensko-technologický vývoj. Je třeba změnit myšlení pedagogické veřejnosti.

Konference by měla upozornit na důležitost osobnostně sociálního rozvoje žáka každé školy a školského zařízení. Pedagogové by měli využívat důsledně pedagogickou diagnostiku a kooperovat s dalšími partnery v zájmu rozvoje potenciálu a kompetencí každé osobnosti z řad cílové skupiny.

Chceme jasně ukázat, že neformální a zájmové vzdělávání rozvíjí kompetence a potenciál žáků nad rámec povinné výuky a vytváří širokou paletu příležitostí k podpoře jejich zájmů a talentů. Vyhodnocování činností, výchovy a vzdělávání by se mělo stát samozřejmostí. Jde nám o systematickou, dynamickou a profesionální práci s nadanými a mimořádně nadanými,“ uvedla ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK Eva Tischlerová.

Na základě výstupů ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ MŠMT a VIZE 2035, kterou zpracoval Plzeňský kraj, a podíleli se na ní všichni důležití regionální aktéři v oblasti vzdělávání, vyplývá, že v budoucnu bude podstatné pro cílovou skupinu způsob zapojení do odborného vzdělávání. Musíme být připraveni na výrazné změny v koncepci a rozšíření odborného vzdělávání a přípravy do všech úrovní vzdělávání.

Konference zájmového a neformálního vzdělávání
FUTURE OF NON-FORMAL EDUCATION
18. – 19. června 2020 v Plzni - Parkhotel congress center


Galerie