Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020"

16. prosince 2019 13:40, aktualizováno 05. února 2020 13:45, Bc. Filip Beránek DiS.

Cílem Programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020.
Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz. Na této adrese naleznete také Pravidla.

Žadateli mohou být právnické osoby provozující nebo zakládající informační centra na území Plzeňského kraje.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 15. 1. 2020 do 12. 2. 2020.


Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Bc. Irena Valtrová
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 194
Mobil: 733 698 616
E-mail: irena.valtrova@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  

Časový harmonogram dotačního programu:
16. 12. 2019 – vyhlášení a zveřejnění Programu
15. 1. 2020 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
12. 2. 2020 - uzávěrka podávání žádostí o dotace
16. 3. 2020 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Radě Plzeňského kraje
6. 4. 2020 - plánovaný termín projednání schválení dotací v Zastupitelstvu Plzeňského kraje
30. 9. 2020 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce a vyčerpání dotace
19. 10. 2020 - nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení