Vyhlášení dotačního programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2020“

02. ledna 2020 16:02, Mgr. Lenka Novotná
Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4311/19 ze dne 30. 12. 2019 dotační program „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2020“. Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Dotační program je vyhlášen v souladu se strategickým dokumentem Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji, schváleným usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 ze dne 11. června 2018.

Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně povinné přílohy se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu
od 1. 2. 2020 do 10. 2. 2020.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 30.000.000Kč.

Kontaktní osoba – administrátor dotačního programu/titulu:

Mgr. Lenka Novotná
oddělení mládeže a sportu – kancelář č. P 405
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
telefon: 377 195 322
E-mail.: lenka.novotna@plzensky-kraj.cz

Ing. Karel Holan
oddělení mládeže a sportu – kancelář č. P 404
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
telefon: 377 195 090
E-mail.: karel.holan@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení