Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020"

18. listopadu 2019 15:56, aktualizováno 16. ledna 2020 09:45, Ing. Pavlína Kučerová
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4133/19 ze dne 18. 11. 2019 vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020".
Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 2. 1. 2020 do 22. 1. 2020.
Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (Ing. Pavlína Kučerová, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 087).

V příloze naleznete Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020“ a Formulář žádosti 2020.

Soubory ke stažení