Zahájení výstavy Masaryk a Svatá země

15. ledna 2020 16:30, aktualizováno 16. ledna 2020 14:12, Mgr. René Zeithaml

V muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic byla 13. ledna 2020 slavnostně zahájena výstava "Masaryk a Svatá země". Slavnostního zahájení se vedle velvyslance Státu Izrael pana Daniela Merona zúčastnil za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard a jeho náměstci Marcela Krejsová a Vladislav Vilímec.

Výstava vznikla z podnětu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice a připomíná zásluhy Tomáše Garrigua Masaryka a jeho syna Jana o vznik Státu Izrael.

Čtrnáct informačních panelů zmiňuje nejen cestu Tomáše Garrigua Masaryka na území dnešního Izraele (tehdejší Palestiny) v roce 1927, ale i vývoj jeho vztahu k židovství a přelomové historické milníky ve vzájemných vztazích, jmenovitě vznik Státu Izrael, v němž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie. Výstava také zahrnuje reprodukce dobových materiálů a dalších archivních dokumentů.

Výstava "Masaryk a Svatá země" potrvá do 9. února 2020.
 


Galerie